Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Blinqlab Direct besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.blinqlabdirect.com en afgeleide landenwebsites (hierna “de Site”) wordt regelmatig bijgewerkt en eventuele wijzigingen kunnen op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermd werk of andere op deze website opgeslagen informatie publiceren of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Blinqlab Direct (niet eens via zijn eigen netwerk).

Blinqlab Direct kan niet garanderen dat de informatie op de Site geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze feitelijk verkeert en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg met betrekking tot de deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Blinqlab Direct sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van de Site, het gebruik van via deze website verkregen informatie of de tijdelijke onmogelijkheid om de Site te raadplegen.